Sản phẩm theo yêu cầu

Điều kiện sản xuất của mỗi khách hàng là khác nhau Trung tâm nghiên cứu & phát triển băng keo bảo vệ bề mặt của chúng tôi có kinh nghiệm hơn 45 năm. Vì vậy, chúng tôi có kiến thức về việc lựa chọn sản phẩm phù hợp, phương pháp sử dụng hiệu quả và các giải pháp để giải quyết các vấn đề khách hàng đang cần. Chúng tôi có thể phát triển sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng để có hiệu suất và chất lượng tốt nhất.

Hỗ trợ kỹ thuật

Chúng tôi có kinh nghiệm về băng keo bảo vệ bề mặt hơn 45 năm Chúng tôi có thể cung cấp những giải pháp về tất cả các vấn đề có liên quan đến băng keo bảo vệ bề mặt cũng như các thiết bị xử lý. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ khách hàng và đề ra các giải pháp tổng thể

Cung cấp ổn định

Chúng tôi trữ hàng ở nhà máy của chúng tôi tại tỉnh Đồng Nai và sẵn sàng cung cấp sản phẩm một cách nhanh chóng. SG CHEMICAL VINA là công ty được cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015 Chúng tôi cam kết rằng khách hàng của chúng tôi được cung cấp sản phẩm chất lượng cao một cách dễ dàng nhất tại Việt Nam.

Tin tức khác