Cấu trúc của băng keo bảo vệ bề mặt PE

 

Tùy theo từng loại màng phim mà băng keo bảo vệ bề mặt được chia thành băng keo PVC, băng keo Các chủng loại của băng keo bảo vệ bề mặt: băng keo PVC, băng keo PE và băng keo PO PSA: áp suất nhạy cảm băng dính Chúng tôi có một số màu sắc cho từng loại băng keo: Màng phim LDPE Trong suốt, màu xanh và màu trắng cho băng keo PVC Cấu trúc của băng keo bảo vệ PE Trong suốt, màu xanh và màu trắng & đen cho băng keo PE Trong suốt, màu xanh và màu trắng cho băng keo PO Trắng & đen cho PO sử dụng cho cắt laser

 • PSA: áp suất nhạy cảm băng dính
 • Màng phim LDPE

 

Cấu trúc của băng keo bảo vệ bề mặt PO

 • PSA: áp suất nhạy cảm băng dính
 • Màng phim LDPE
 • Màng phim PO bên ngoài
 • Màng phim PO bên ngoài

 

 

 

 

 

 

Cấu trúc của băng keo  bảo vệ bề mặt PVC

 • PSA: áp suất nhạy cảm băng dính
 • Màng phim PVC
 • RA: lớp chống dính

 

 

 

 

 

 

 

Cấu trúc của băng keo  bảo vệ bề mặt PE  trắng đen

 • PSA: áp suất nhạy cảm băng dính
 • LDPE trong suốt
 • LDPE đen
 • LDPE trắng
 • RA: lớp chống dính
 • Cấu trúc của băng keo bảo vệ PE trắng đen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức khác